Juridisk information

Udbyder

Virksomhedsnavn:

Mercedes-Benz Finans Danmark A/S
Digevej 114, 1. sal
2300 København S
Danmark
Telefon: +45 33788900


CVR nr.  16047686

Cookies

 

Information om anvendelse af cookies samt analyse af anvendelsesdata og anvendelse af analyseværktøjer

 

Vi anvender cookies og lignende sofwareværktøjer som HTML5 Storage eller Local Shared Objects (samlet kaldet „cookies“) til at registrere dine interesser og særligt populære områder af vores hjemmesider og med disse informationer forbedre hjemmesidernes udformning og gøre dem endnu mere brugervenlige. Til de samme formål anvender vi analyseværktøjerne Adobe Analytics og Google Analytics; også i den forbindelse kan der blive brugt cookies.

 

 1. 1.    Funktioner for og anvendelse af cookies

 

 1. a.    Cookies er små filer, som gemmes på din harddisk, Notebook eller mobiltelefon fra en hjemmeside, som du besøger. På baggrund af disse kan vi fx registrere, om der allerede har været en forbindelse mellem din enhed og vores hjemmesider, eller hvilket sprog eller andre indstillinger du foretrækker. Cookies kan også indeholde personrelaterede data.

 

 1. b.    Hvis du bruger vores hjemmesider, accepterer du dermed anvendelsen af cookies.

 

Du kan også besøge vores hjemmesider uden at acceptere anvendelsen af cookies. Dvs. Du kan afvise anvendelsen og til hver en tid også slette cookies ved at udføre de pågældende indstillinger på din enhed. Dette gøres på følgende måde:

 

 1. i.        De fleste browsere er forudindstillet således, at de automatisk accepterer cookies. Denne forudindstilling skal du ændre ved at aktivere indstillingen *Accepter ingen cookies* i din browser.

 

 1. ii.       Du kan til hver en tid slette eksisterende cookies. Hvordan dette fungerer i detaljer, kan du se i brugervejledningen fra producenten af din browser eller enhed.

 

 1. iii.      Du kan finde informationer vedr. deaktivering af Local Shared Objects under følgende link:

 

Informationer vedr. deaktivering af Local Shared Objects

 

 1. iv.      Anvendelsen af cookies hænger også sammen med deres afvisning eller sletning på den anvendte enhed og også på den pågældende, anvendte brower. Du skal altså afvise og/eller slette cookies separat for hver enkelt af dine enheder og ved anvendelsen af flere browsere også for hver enkelt browser.

 

 1. c.    Hvis du beslutter dig for ikke at anvende cookies, kan det være, at du ikke har adgang til alle funktioner på vores hjemmesider eller kun har begrænset adgang til enkelte funktioner.

 

 1. d.    Vi inddeler cookies i følgende kategorier:

 

 1. i.        Ubetinget nødvendige cookies (type 1)

Disse cookies er ubetinget nødvendige for hjemmesidernes funktioner. Uden disse cookies ville vi ikke kunne tilbyde dig tjenester som fx bilkonfiguratoren.

 

 1. ii.       Funktions-cookies (type 2)

Disse cookies letter betjeningen og forbedrer hjemmesidernes funktioner. Vi gemmer fx dine sprogindstillinger i funktions-cookies.

 

 1. iii.      Service-cookies (type 3)

Disse cookies indsamler informationer om, hvordan du bruger vores hjemmesider. Dermed kan vi registrere, hvilke dele af vores internettilbud der er særligt populære og på den måde forbedre vores tilbud til dig. Læs venligst i den forbindelse også afsnittet „Analyse af anvendelsesdata“.

 

 1. iv.      Cookies fra tredjemand (type 4)

Disse cookies placeres af tredjemand, fx sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+, hvis indhold du kan integrere via de på vores hjemmesider tilbudte „social plug-ins“. Nærmere informationer om social plug-ins og deres anvendelse og funktion findes under punkt 4 i vores databeskyttelsesretningslinjer.

 

Databeskyttelsesretningslinjer

 

Vi anvender følgende cookies på vores hjemmeside:

 

 

Navn

Beskrivelse  

Type

JSESSIONID,

TS01...

Disse cookies placeres af en ekstern server, der leverer kortdata. De gemmer det session ID, som sammenfatter flere, sammenhørende forespørgsler til serveren og tilknytter dem til en session. 

1

c_disclaimer

Denne cookie viser at en besøger har accepteret brugen af cookies på hjemmesiden.

2

ice_landing_page_market

Denne cookie gemmer besøgers marked/sprog preferencer.

2

icc_rebuild_gvn,   AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg,   s_cc, s_sq, s_visit,

gvo_v0, gvo_v1, gvo_v2, gapv_c2,

gapv_c1, adobe_dtm_checkFirstPV, s_cpc,   s_fid, s_fv, s_invisit, s_ria, s_resort,

s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt,

s_vi,   s_vnum, gapv_csref, AMCV_daimlerag

Disse cookies gemmer information om hvordan besøgere bruger hjemmesiden og hjælper os med at udvikle vores hjemmeside til at passe vores kunders behov bedre.

3

 

 

2. Analyse af anvendelsesdata; Anvendelse af analyseværktøjer

 

 1. Vi ønsker at tilpasse indholdet på vores hjemmesider så nøjagtigt til dine interesser som muligt og på den måde forbedre vores tilbud til dig. For at kunne registrere foretrukne anvendelsestyper og særligt populære områder af vores hjemmesider anvender vi følgende analyseværktøj(er): Google Analytics, Adobe Analytics

 

 1. Ved anvendelse af disse analyseværktøjer kan der overføres data til servere placeret i USA, og de kan behandles der. Vær venligst opmærksom på følgende: I USA foreligger der set fra den Europæiske Unions synspunkt ikke et „passende sikkerhedsniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Dette sikkerhedsniveau kan dog for enkelte virksomheder erstattes med en certificering i henhold til den såkaldte „EU-U.S. Privacy Shield“.

 

 1. Hvis du ikke ønsker, at vi under anvendelse af de nævnte analyseværktøjer indsamler og analyserer informationer om dit besøg på vores hjemmesider, kan du til hver en tid gøre indsigelser for fremtiden („opt-out“).

 

Vi implementerer din indsigelse ved, at vi placere en opt-out cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun virker i den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages.

 

 1. Nedenfor kan du finde informationer om udbyderne af de af vores anvendte analyseværktøjer og den pågældende opt-out-mulighed:

 

 1. i.     Google Inc. („Google“):

 

Google er certificeret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.

 

Du kan forhindre Googles overførsel af dine data og deres registrering og behandling. Google informerer om dette via følgende Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 1. ii.     Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

 

Adobe er certficieret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.

 

For at gøre indsigelse imod en analyse foretaget med produktet Adobe Analytics kan du følge dette link: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 

 

 

 

Databeskyttelse

 1. Databeskyttelse

Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmesider og din interesse i vores tilbud. Beskyttelse af dine personrelaterede data er et vigtigt anliggende for os. I disse databeskyttelsesretningslinjer forklarer vi, hvordan vi indhenter dine personrelaterede data, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag dette foretages, og hvilke rettigheder og krav der er forbundet med dette for dig. Derudover henviser vi til Daimlers databeskyttelsesretningslinje: 

Daimler databeskyttelsesretningslinje.

Vores databeskyttelsesretningslinjer for anvendelsen af vores hjemmesider og databeskyttelsesretningslinje fra Daimler AG gælder ikke for dine aktiviteter på hjemmesider fra sociale netværk eller andre udbydere, som du kan få adgang til via links på vores hjemmesider. Du kan finde oplysninger på disse udbyderes hjemmesider om deres databeskyttelsesbestemmelser.

 1. Indhentning og behandling af dine personrelaterede data

 1. Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi bestemte angivelser vedr. den browser og det styresystem, du bruger, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (fx om du kunne fremkalde en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, som du eventuelt har indtastet, den hyppighed, hvormed du fremkalder de enkelte hjemmesider, betegnelsen af de hentede filer, den overførte datamængde, den hjemmeside, fra hvilken du er kommet hen på vores hjemmesider, og den hjemmeside, som du besøger fra vores hjemmesider ved, at du klikker på links på vores hjemmesider eller indtaster et domæne direkte i indtastningsfeltet i det samme faneblad (eller det samme vindue) i din browser, som du har åbnet vores hjemmesider i. Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, særligt til forhindring og registrering af angreb på vores hjemmesider eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage.   

 1. Andre personrelaterede data gemmer vi kun, hvis du meddeler os disse data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrift eller til gennemførelse af en kontrakt, og også i disse tilfælde kun i det omfang det er tilladt som følge af et af dig afgivet samtykke eller efter gældende retsforskrifter (du kan finde flere informationer om dette nederst i afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

 1. Du er hverken forpligtet lovmæssigt eller kontraktmæssigt til at afgive dine personrelaterede data. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider er afhængige af afgivelsen af personrelaterede data. Hvis du ikke afgiver personrelaterede data i disse tilfælde, kan det føre til, at funktioner ikke eller kun i begrænset omfang står til rådighed.

 1. Anvendelsesformål

 1. De personrelaterede data, der bliver indhentet ved et besøg på vores hjemmesider, anvender vi til at gøre disse så komfortable for dig som muligt samt til at beskytte vores IT-systemer mod angreb og andre retsstridige handlinger.

 1. Hvis du informerer os om yderligere personrelaterede data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrivning eller til gennemførelsen af en kontrakt, anvender vi disse data til de nævnte formål, til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af eventuelle forretningsforløb i det til dette nødvendige omfang.

 1. Overførsel af personrelaterede data til tredjemand; social plug-ins

 1. Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjemand. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det påkrævede omfang data til den pågældende udbyder (fx angivelse af, at du har fundet dette tilbud hos os og eventuelle yderligere informationer, som du allerede har oplyst på vores hjemmesider til dette formål). 

 1. Hvis vi indsætter såkaldte „social plug-ins“ til sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+ på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde:

Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk.

Hvis du har en brugerkonto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Daimler hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der.

Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det pågældende netværk.

Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies.

Cookie-oplysninger

 1. Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at personrelaterede data ender i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der set fra den Europæiske Unions („EU“) synspunkt ikke kan sikre et „passende beskyttelsesniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Tænk venligst på dette forhold, inden du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in og dermed udløser en overførsel af dine data.

 1. Analyse af anvendelsesdata; Anvendelse af analyseværktøjer

 1. Vi ønsker at tilpasse indholdet på vores hjemmesider så nøjagtigt til dine interesser som muligt og på den måde forbedre vores tilbud til dig. For at kunne registrere foretrukne anvendelsestyper og særligt populære områder af vores hjemmesider anvender vi følgende analyseværktøj(er): Google Analytics, Adobe Analytics

 1. Ved anvendelse af disse analyseværktøjer kan der overføres data til servere placeret i USA, og de kan behandles der. Vær venligst opmærksom på følgende: I USA foreligger der set fra den Europæiske Unions synspunkt ikke et „passende sikkerhedsniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Dette sikkerhedsniveau kan dog for enkelte virksomheder erstattes med en certificering i henhold til den såkaldte „EU-U.S. Privacy Shield“.

 1. Hvis du ikke ønsker, at vi under anvendelse af de nævnte analyseværktøjer indsamler og analyserer informationer om dit besøg på vores hjemmesider, kan du til hver en tid gøre indsigelser for fremtiden („opt-out“).

Vi implementerer din indsigelse ved, at vi placere en opt-out cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun virker i den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages.

 1. Nedenfor kan du finde informationer om udbyderne af de af os anvendte analyseværktøjer og den pågældende opt-out-mulighed:

 1. Google Inc. („Google“):

Google er certificeret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.

Du kan forhindre Googles overførsel af dine data og deres registrering og behandling. Google informerer om dette via følgende Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 1. ii.     Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

Adobe er certificeret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.

For at gøre indsigelse imod en analyse foretaget med produktet Adobe Analytics kan du følge dette link: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

For at kunne tilpasse vores online-marketing (fx banner-reklamer) på hjemmesiderne fra vores retargeting-partner (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick og Vivaki) mere målrettet til dine behov og interesser, anvender vi såkaldte retargeting-teknologier. I den forbindelse gemmes din interesse for vores produkter og serviceydelser i cookies. Disse cookies udlæses og anvendes ved besøg på andre hjemmesider, som samarbejder med vores retargeting-partnere, for at kunne give dig så interessebaserede informationer som muligt. Dette sker anonymiseret, dvs. Du kan ikke identificeres via retargeting.

Hvis du ikke ønsker, at Daimler og dennes retargeting-partnere indhenter, gemmer og analyserer informationer om dit besøg samt tilpasser banner-reklamer til dine interesser, kan du til hver en tid gøre indsigelse for fremtiden (opt-out).

Til den tekniske implementering af denne indsigelse placeres en opt-out cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun kan anvendes til den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages.

Du kan administrere og deaktivere anvendelsen af cookies fra tredjepartsudbydere på følgende hjemmeside:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

 1. Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uberettigede personers adgang. Vi forbedrer fortløbende vores sikkerhedstiltag i henhold til den teknologiske udvikling.

 1. Retsgrundlag for behandlingen

 1. I det omfang du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine personrelaterede data, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen (art. 6 afsnit 1 underafsnit a i DSGVO).

 1. Til en behandling af personrelaterede data med henblik på formidling eller opfyldelse af en kontrakt med dig udgør art. 6, afsnit 1, underafsnit b i DSGVO retsgrundlaget.

 1. Hvis behandlingen af dine personrelaterede data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retslige forpligtelser (fx til opbevaring af data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6, afsnit 1, underafsnit c i DSGVO.

 1. Derudover behandler vi personrelaterede data med henblik på varetagelsen af vores berettigede interesser samt tredjemands berettigede interesser i henhold til art. 6, afsnit 1 underafsnit f i DSGVO. Opretholdelsen af vores IT-systemers funktionsdygtighed men også markedsføringen af egne eller fremmede produkter og serviceydelser og den lovmæssigt påkrævede dokumentation for forretningskontakter udgør sådanne berettigede interesser.

 1. Sletning af dine personrelaterede data

Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi kun gemmer af sikkerhedsmæssige årsager, sletter vi efter syv dage. Derudover sletter vi dine personrelaterede data, så snart det formål, med hvilket vi har indhentet og behandlet dataene, bortfalder. Ud over dette tidspunkt foretages der kun en lagring, hvis dette er nødvendigt i henhold til de love, forordninger eller øvrige retsforskrifter fra den Europæiske Union eller et medlemsland i den Europæiske Union, som vi er underlagt.

 1. Berørtes rettigheder

 1. Som af databehandlingen berørt person har du ret til oplysninger (art. 15 DS-GVO), Berigtigelse (art. 16 DS-GVO), Sletning af data (art. 17 DS-GVO), Begrænsning af behandling (art. 18 DS-GVO) samt mulighed for dataoverførsel (art. 20 DS-GVO).

 1. Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personrelaterede data, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til hver en tid. Retmæssigheden af behandlingen af dine personrelaterede data indtil en tilbagekaldelse berøres ikke af tilbagekaldelsen. Ligeledes forbliver en yderligere behandling af disse data uberørt på grund af et andet retsgrundlag, fx til opfyldelse af retslige forpligtelser (se afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

 1. Indsigelsesret
  Du er berettiget til, på baggrund af årsager, der skyldes din særlige situation, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personrelaterede data vedrørende dig, der foretages på baggrund af art. 6 afsnit 1 e) DS-GVO (databehandling i offentlig interesse) eller art. 6 afsnit 1 f) DS-GVO (databehandling på grundlag af en interesseafvejning). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine personrelaterede data, hvis vi kan dokumentere tvingende, berettigede årsager til dette, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, at udøve eller forsvare retskrav.

 1. Vi beder dig sende dine krav eller forklaringer til nedenstående adresse alt efter mulighed: Dealergroup@daimler.com

 1. Hvis du mener, at behandlingen af dine personrelaterede data strider imod lovmæssige forskrifter, er du berettiget til at klage hos en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 DS-GVO).

 1. Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, anvendes de data, der blev oplyst ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kun til afsendelsen af nyhedsbrevet, hvis du ikke har givet samtykke til en videregående anvendelse. Du kan til hver en tid afslutte abonnementet via den mulighed for afmelding, der foreligger i nyhedsbrevet.

 1. Daimler AGs centrale adgangsservice

Med Daimler AGs centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle de hjemmesider og applikationer fra Daimler Gruppen og dens mærker, der er tilknyttet denne service. Anvendelsesbetingelserne for Daimler AGs centrale adgangsservice kan du hente med følgende link:

Anvendelsesbetingelserfor Daimler AGs centrale adgangsservice

 1. Cookies

Du kan finde informationer om de af os anvendte cookies og deres funktioner under vores cookie-oplysninger.

Cookie-oplysninger

Udgave: Maj 2018

Fortrolighed

Denne hjemmeside er udelukkende tiltænkt personer, der er bosat i Danmark. Alle oplysninger på denne hjemmeside er derfor udelukkende tiltænkt det danske marked. Oplysninger på denne hjemmeside kan ændres eller rettes til hver en tid uden forudgående varsel.

Ingen garantierklæringer om oplysninger på denne hjemmeside

Daimler AG fremsætter ingen oplysninger eller garantierklæringer om rigtigheden af oplysningerne på denne hjemmeside. Selv om det er vores opfattelse, at de givne oplysninger er korrekte, kan de være fejlagtige eller forældede. Anvendelse af og browsing på denne hjemmeside er på eget ansvar. Daimler AG fremsætter i særdeleshed ingen indsigelser med henblik på Mercedes-Benz produkterne på denne hjemmeside. Daimler AG påtager sig ikke ansvar for tab eller skadelidelse som følge af fejlagtige eller unøjagtige oplysninger på denne hjemmeside.

Ingen oplysnigner eller garantierklæringer

Alle oplysninger på denne hjemmeside gives som de er og forefindes og i det omfang loven tillader uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkeligt eller antydet, hvilket omfatter uden at begrænse sig til underforståede indeståelser for salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller at der ikke foreligger krænkelser.

Ansvarsfraskrivelse for vira og andre skadelige elementer

Daimler AG påtager sig intet ansvar for virusbetingede skader på udstyr eller andet materiel som resultat af din anvendelse af denne hjemmeside eller downloading af oplysninger eller materiale fra denne hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse for fejl eller manglende adgang

Daimler AG garanterer ikke for hjemmesidens fulde funktionalitet, stabilitet eller fejlfrihed. Daimler AG påtager sig på ingen måde ansvar for tab eller skade som et resultat af manglende evne til at få adgang til denne hjemmeside eller hente oplysninger.

Eksterne sider og links

Links på denne side er udelukkende givet for din skyld. På ingen måde skal de forstås som billigelse af produkter eller oplysninger. Daimler AG kan på ingen måde påtage sig ansvaret for oplysninger på de pågældende hjemmesider eller deres sikkerhed, og din anvendelse af disse links er på eget ansvar. Daimler AG har ikke gennemset de hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside og påtager sig ikke ansvaret for indholdet på disse eksterne hjemmesider eller andre hjemmesider, som måtte være linket til denne hjemmeside. Hvis du vælger at linke til andre eksterne hjemmesider, er det på eget ansvar.

Fortrolighedserklæring

Daimler AG påskønner din interesse for vores produkter og denne hjemmeside. Dit privatliv er vigtigt for os, og vi ønsker, at du føler dig tryg ved at besøge vores hjemmeside. Når vi behandler dine personlige data, er beskyttelse af privatlivets fred af yderste vigtighed for os, hvilket vi i særdeleshed fokuserer på i vores arbejdsgang. Persondata, der registreres via besøg på vores hjemmeside, håndteres af os i henhold til de bestemmelser, der er gældende i det land, som hjemmesiden er rettet imod. Endvidere overholder vores persondatapolitik bestemmelserne i Daimler AGs Data Protection Code of Conduct (adfærdskodeks omhandlende beskyttelse af persondata). Daimler AGs hjemmeside kan dog indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er dækket af denne fortrolighedserklæring.

Indsamling og håndtering af persondata

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vores webserver automatisk din IP-adresse, den hjemmeside du besøger os fra, de hjemmesider du besøger samt dato for og varighed af dit besøg. Daimler AG anvender cookies med henblik på at registrere vores besøgendes præferencer og anvender dem til optimering af vores hjemmesider. Vi gemmer kun persondata, hvis du giver tilladelse hertil, fx i form af registrering, undersøgelse, konkurrence eller udfærdigelse og underskrift af kontrakt.