Ochrona danych

Dostawca serwisu

Kontakt

Mercedes-Benz Financial Services

Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 78 00
E-mail: informacja@daimler.com

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS: 0000130282, Regon: 012213933, NIP: 525-14-88-303

Mercedes-Benz Financial Services Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 77 02
E-mail: informacja@daimler.com

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS: 0000777243, Regon: 382923183, NIP: 522-31-55-133

 

Tu przejdziesz na stronę główną Mercedes-Benz Financial Services:

Cookies

Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie oraz analizy danych dotyczących korzystania, a także stosowania narzędzi analitycznych

Stosujemy pliki cookie i inne podobne technologie, na przykład HTML5 Storage lub Local Shared Objects (nazywane dalej ogólnym mianem „cookies”), które pozwalają na śledzenie preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych obszarów naszych stron internetowych i umożliwiają na podstawie uzyskanych informacji optymalne projektowanie stron internetowych i uczynienie ich bardziej przyjaznymi w użytkowaniu. W tych samych celach wykorzystujemy narzędzia analityczne Adobe Analytics oraz Google Analytics; również w tym zakresie mogą znaleźć zastosowanie cookies.

1. Funkcje oraz stosowanie cookies

a. Cookies to małe pliki, transferowane z odwiedzanej strony internetowej na pulpit, notebook lub urządzenie mobilne. Na tej podstawie możemy np. określić, czy między Państwa urządzeniem a naszymi stronami internetowymi zostało wcześniej nawiązane połączenie, bądź też jaki język lub jakie ustawienia Państwo preferują. Cookies mogą zawierać również dane osobowe.

b. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, wyrażają w ten sposób zgodę na stosowanie cookies.

Mogą Państwo również odwiedzać nasze strony, nie wyrażając zgody na stosowanie cookies. Tzn. mogą Państwo anulować stosowanie i również w każdym momencie usunąć cookies, dokonując odpowiednich ustawień na swoim urządzeniu. Odbywa się to w następujący sposób:

i. Większość przeglądarek zgodnie z ustawieniem domyślnym automatycznie akceptuje cookies. To ustawienie domyślne można zmienić, aktywując w swojej przeglądarce ustawienie *Blokuj cookies*.

ii. Zapisane cookies można usunąć w każdym momencie. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w instrukcji producenta Państwa przeglądarki, względnie urządzenia.

iii. Informacje dotyczące dezaktywacji Local Shared Objects są dostępne pod poniższym linkiem:

iv. Podobnie, jak stosowanie cookies, również ich odrzucenie lub usunięcie jest powiązane ze stosowanym urządzeniem, a także z każdorazowo stosowaną przeglądarką. Zatem cookies należy odrzucać, względnie usuwać oddzielnie w odniesieniu do każdego ze swoich urządzeń, zaś w przypadku korzystania z większej liczby przeglądarek również w odniesieniu do każdej przeglądarki oddzielnie.

c. Jeśli zdecydują się Państwo na blokowanie cookies, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Państwa dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.

d. Cookies dzielimy na następujące kategorie:


i. Cookies absolutnie niezbędne (typ 1)
Cookies tego typu są absolutnie niezbędne do funkcjonowania stron internetowych. Bez tych cookies nie moglibyśmy oferować Państwu np. takich usług, jak konfigurator pojazdu.

ii. Cookies funkcjonalne (typ 2)
Cookies tego typu ułatwiają obsługę i ulepszają funkcjonalność stron internetowych. Zapisujemy w cookies funkcjonalnych np. Państwa ustawienia językowe.

iii. Cookies ofertowe (typ 3)
Cookies tego typu zbierają informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych stron internetowych. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić, które aspekty naszej oferty internetowej są szczególnie popularne, i w ten sposób zoptymalizować naszą ofertę. W tej kwestii prosimy zapoznać się również z podrozdziałem „Analiza danych dotyczących korzystania”.

iv. Cookies podmiotów trzecich (typ 4)
Cookies tego typu umieszczają podmioty trzecie, np. sieci społecznościowe, jak Facebook, Twitter oraz Google+, których treści mogą Państwo zintegrować za pośrednictwem „wtyczek społecznościowych” oferowanych na naszych stronach internetowych. Bliższe informacje o stosowaniu i funkcji wtyczek społecznościowych są dostępne w punkcie 4 naszych informacji w sprawie polityki prywatności.

Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące cookies:

Nazwa cookie Opis Typ cookie

JSESSIONID,
TS01...

Cookies tego typu zapisują identyfikatory sesji
(session ID), które łączą kilka powiązanych ze sobą zapytań do serwera i przyporządkowują je do sesji.
Typ 1
c_disclaimerTen plik cookie wskazuje, że użytkownik zgodził się na używanie plików cookie na naszych stronach. Typ 2
ice_landing_page_marketCookies tego typu zapisują informację o kraju/języku wybranym przez użytkownika na stronie początkowej (landing page). Typ 2
icc_rebuild_gvn, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, s_cc, s_sq, s_visit,
gvo_v0, gvo_v1, gvo_v2, gapv_c2,
gapv_c1, adobe_dtm_checkFirstPV, s_cpc, s_fid, s_fv, s_invisit, s_ria, s_resort,
s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt,
s_vi, s_vnum, gapv_csref, AMCV_daimlerag
Cookies tego typu zapisują informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony, i pomagają nam w ten sposób stale modernizować naszą stronę internetową odpowiednio do zainteresowań użytkowników. Typ 3

2. Analiza danych dotyczących korzystania; Stosowanie narzędzi analitycznych

a. Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Państwa zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Aby zdefiniować preferencje korzystania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych, stosujemy następujące narzędzie (narzędzia) analityczne: Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Podczas stosowania tych narzędzi analitycznych może nastąpić transfer danych do serwerów zlokalizowanych w USA, gdzie są przetwarzane. Proszę mieć na uwadze poniższe: Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie jest zapewniony „należyty poziom ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Ten poziom bezpieczeństwa może jednak zostać zastąpiony w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw certyfikacją zgodną z tzw. „EU-U.S. Privacy Shield”.

c. Jeśli nie życzą sobie Państwo, byśmy przy użyciu wymienionych narzędzi analitycznych gromadzili i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, mogą Państwo sprzeciwić się temu w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość („opt-out”).

Państwa sprzeciw realizujemy, umieszczając w Państwa wyszukiwarce plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

d. Poniżej znajdują się informacje dotyczące oferentów stosowanych przez nas narzędzi analitycznych oraz każdorazowej możliwości dokonania opt-out:

i. Google Inc. („Google”):

Google posiada certyfikat EU-U.S. Privacy Shield.

Mogą zablokować Państwo transfer swoich danych oraz ich gromadzenie i przetwarzanie przez Google. Stosowne informacje w tym zakresie Google podaje pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe”)

Adobe posiada certyfikat EU-U.S. Privacy Shield.

Aby sprzeciwić się dokonywaniu analizy przez produkt Adobe Analytics, proszę postępować zgodnie z informacjami zawartymi w poniższym linku: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Ochrona danych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Informujemy, iż odrębnymi Administratorami Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym są:

1. Mercedes-Benz Leasing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130282,

2. Mercedes-Benz Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777243.

W przypadku wyrażenia zgody podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów wyłącznie w celu: udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu, kontaktu i korespondencji w tej sprawie,  przygotowania i przekazania kalkulacji finansowej produktów oferowanych przez Administratorów.

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, traktując priorytetowo w procesach biznesowych kwestię ochrony przetwarzanych danych osobowych informujemy, iż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ustęp 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) to jest: zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Administratorów Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@daimler.com.

Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą autoryzowani dealerzy Mercedes-Benz wyłącznie w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie zawarte w formularzu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

Lista autoryzowanych dealerów Mercedes-Benz znajduje się na stronie https://www.mercedes-benz.pl/dfs-rodo.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Informujemy, iż na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także zgodnie z odpowiednio art. 16, 17, 18 RODO prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Z kolei zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.

Podkreślamy, iż na podstawie art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informujemy również, iż zgodnie z treścią art. 77 RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W dowolnym momencie na podstawie art. 7 ustęp 3 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie żądania na adres korespondencyjny Administratorów lub podany wyżej adres e-mail Inspektora Ochrony Danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie związane będzie z brakiem możliwości przygotowania odpowiedzi na zadane zapytanie ofertowe, a także niemożliwe będzie przygotowanie i przekazanie ofert i kalkulacji finansowej produktów oferowanych przez Administratorów.

 

Informacje prawne

Prawa autorskie

Copyright 2020 Daimler AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych Daimler AG podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Daimler AG zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Produkty i ceny

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. Ze strony producenta zastrzega się możliwość dokonania zmian konstrukcji lub kształtów, zakresu dostawy lub świadczeń oraz istnienia różnic w odcieniach kolorów, o ile zmiany i różnice te, przy uwzględnieniu interesów
Daimler, będą jeszcze do zaakceptowania przez klienta. Ilustracje mogą przedstawiać także akcesoria, wyposażenie dodatkowe lub inne elementy nie należące do seryjnego zakresu dostaw i świadczeń. Różnice w odcieniach barw uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać także modele i świadczenia, które nie są oferowane w Polsce. Stwierdzenia odnoszące się do przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą tylko Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących regulacji zawartych w warunkach sprzedaży lub dostawy wiążącymi są zawsze ceny obowiązujące w dniu dostawy. Dla naszych dealerów podane ceny są jedynie niewiążącymi zaleceniami cenowymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w naszych oddziałach lub u dealerów.

Koszty Gospodarowania Odpadami (KGO)

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy, że Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. pokrywa koszty gospodarowania odpadami (KGO) w wysokości *0,60* zł za 1 sztukę lamp wyładowczych oraz *0,14* zł za kilogram pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Znaki towarowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Daimler są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler AG, dotyczy to w szczególności nazwy modeli, jak również znaków logo oraz emblematów.

Prawa licencyjne

Daimler chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Prosimy jednak o zrozumienie z Państwa strony dla faktu, że Daimler musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz iż te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler AG.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Wiele stron internetowych zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na przekonaniach kierownictwa Daimler. Poprzez użycie na tych stronach internetowych takich wyrażeń jak "oczekiwać", "oceniać", "liczyć na", "zamierzać" i "planować" zamierza się, wskazywać wypowiedzi dotyczące przyszłości. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy Daimler, z chwili gdy zostały dokonane, odnośnie przyszłych zdarzeń i obarczone są pewnymi ryzykami i niepewnością. Jak wyjaśniono w raportach Daimler złożonych amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commision (włącznie z najnowszym rocznym sprawozdaniem z działalności formularz 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, iż rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od podanych tu przewidywań. Do takich czynników należą oprócz innych zmian w ogólnych warunkach ekonomicznych i w ramowych warunkach handlowych, także zmiany w kursach walut i w poziomie stóp procentowych,
wprowadzenie na rynek produktów konkurencyjnych, nie wystarczająca akceptacja dla nowych produktów i usług oraz zmiany w strategii przedsiębiorstwa. Daimler oddala od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek, do aktualizowania tych wypowiedzi, które dotyczą przyszłości.

Odpowiedzialność

Informacje i dane znajdujące się na tych stronach nie stanowią ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) obietnicy lub gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów.

Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie
obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

Tu przejdziesz na stronę główną Mercedes-Benz: