Privacy data

Tillhandahållen av

Mercedes-Benz Sverige AB / Mercedes-Benz Finans Sverige AB
Dockgatan 1
211 12 Malmö

Tel: +46 40 671 84 84

Organisationsnummer: 556487-1548 / 556509-8513
Moms-reg-nummer: SE556487-154801 / SE556509-8513

© 2003-2016 Mercedes-Benz Sverige AB / Mercedes-Benz Finans Sverige AB. Alla rättigheter förbehålles.

Tillbaka till startsidan

Cookies

Daimler använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller
Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för cookies), för
att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så bra som
möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar
användarvänligheten.

Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan användas för att fastställa om det redan
förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra
webbsidor. Det är bara cookien som identifieras på din dator eller
enhet. Personlig information kan sparas i cookies om du har godkänt
detta eller om det är tekniskt nödvändigt, t.ex. för att möjliggöra
skyddad inloggning.

Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används och sparas på din dator eller enhet. Du kan också
läsa våra webbsidor utan cookies. De flesta webbläsare accepterar
automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk
genom att välja att blockera cookies i din webbläsare. Du kan alltid
radera cookies som redan har sparats på din dator eller enhet. Hur det
fungerar i det enskilda fallet kan du läsa i instruktionerna från din
webbläsarleverantör respektive i bruksanvisningen från tillverkaren av
din dator eller enhet. Mer information om avaktivering av Local Shared
Objects hittar du via följande länk:

Om du inte accepterar några cookies kan det medföra att du inte kan använda alla funktioner som vi erbjuder.

Vi delar in cookies i följande kategorier:

Obligatoriska cookies (typ 1)
Dessa cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för
att fungera som avsett. Utan dessa cookies fungerar t.ex. inte tjänster
som ”Bygg din Mercedes”.

Funktionscookies (typ 2)
Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och
prestanda samt möjliggör olika funktioner. Exempelvis kan
språkinställningar sparas med hjälp av funktionscookies.

Anpassningscookies (typ 3)
Dessa  cookies samlar information om hur du använder webbplatser.
Anpassningscookies hjälper oss bland annat att identifiera särskilt
populära delar av vår webbplats. Därigenom kan vi anpassa innehållet på
vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en
bättre användarupplevelse. Information som samlas in med denna typ av
cookies är inte knuten till en viss person. Mer information om insamling
och bearbetning av informationen finns i avsnittet ”Analys av
användningsdata”.

Cookies från tredje part (typ 4)
Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i
första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social
Plugins (hädanefter kallat knappar) på vår webbplats. Information om
hur vi använder knappar finns i avsnittet ”Social Plugins” i
Personuppgiftspolicyn.

På vår webbplats använder vi följande cookies (desktop):

Namn

Beskrivning

Typ

JSESSIONID,

TS01...

Denna cookie ställs in av en extern server   som levererar kartdata. Den sparar session ID, som kopplar ihop flera anknutna förfrågningar till servern och tilldelar till en session.

1

c_disclaimer

Denna cookie visar att en besökare har accepterat användningen av cookies på vår hemsida.

2

ice_landing_page_market

Denna cookie lagrar   besökarens marknad/spark på startsidan.

2

icc_rebuild_gvn,   AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg,   s_cc, s_sq, s_visit,

gvo_v0, gvo_v1, gvo_v2, gapv_c2,

gapv_c1, adobe_dtm_checkFirstPV, s_cpc,   s_fid, s_fv, s_invisit, s_ria, s_resort,

s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt,

s_vi,   s_vnum, gapv_csref, AMCV_daimlerag

Dessa cookies lagrar   information om hur besökaren använder hemsidan och hjälper oss att utveckla   hemsidan kontinuerligt baserat på deras intresse.

3

Analys av användningsdata

Vi  använder cookies för att följa besökarnas preferenser och identifiera
särskilt populära delar av vårt webbutbud. Därigenom kan vi anpassa
innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket
ger dig en bättre användarupplevelse.
För statistisk hantering av data använder Daimler Adobe Omniture-produkter.
Om  du inte vill att Daimler samlar in och analyserar information om ditt
besök kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök
(opt-out).
Tekniskt realiseras denna åtgärd genom att en opt-out
cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att
hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl
endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du
raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet,
måste opt-out genomföras på nytt.

Tillbaka till startsidan

Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Vi på Daimler är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att
du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av
dina personuppgifter på största allvar och gör allt vi kan för att du
inte ska behöva vara orolig när du besöker våra webbsidor. Att värna om
din personliga integritet vid behandlingen av personuppgifter är en
viktig fråga för oss och något som vi tar hänsyn till i våra
affärsprocesser. Vi behandlar personuppgifter från besök på vår
webbplats i enlighet med de rättsliga bestämmelser som gäller i det land
där den enhet som ansvarar för behandlingen av uppgifterna har sitt
säte. Vår personuppgiftspolicy rättar sig i övrigt efter de
personuppgiftsdirektiv som gäller för Daimler.

På Daimlers webbsidor kan det finnas länkar till andra, externa webbsidor. Dessa omfattas inte av denna personuppgiftspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter

När du besöker en av våra webbsidor sparar vår webbserver automatiskt bland
annat uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du
använder, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss, vilka
av våra sidor som du besökte, datumet för besöket samt besökets längd.
Uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör
sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar, så att vi t.ex. ska kunna skydda
oss mot angrepp mot våra webbsidor. Med undantag för IP-adressen sparas
rent personliga uppgifter endast om du själv anger sådana, exempelvis i
samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att
genomföra ett avtal.

Daimler använder dina personuppgifter enbart
i den mån de behövs för den tekniska administrationen av webbplatsen
samt för kundförvaltning, produktenkäter och marknadsföring.

Vi lämnar endast ut personuppgifter till statliga myndigheter inom ramen
för bindande nationella rättsbestämmelser. Våra medarbetare,
generalagenter och återförsäljare är skyldiga att iaktta sekretess.

Valmöjlighet

Vi vill gärna använda dina uppgifter för att kunna informera dig om våra
produkter och tjänster och vid behov kunna kontakta dig. Givetvis kan du
själv välja om du vill delta i detta. Om du inte vill bli kontaktad kan
du när som helst meddela oss detta så att vi kan spärra uppgifterna i
fråga. Ytterligare information hittar du på respektive webbplats.

Nyhetsbrev

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De
uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för
att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra
användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på
nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet.

Daimler AG:s centrala åtkomstservice

Med Daimler AG:s centrala åtkomstservice kan du anmäla dig till alla
webbplatser och applikationer inom Daimlergruppen och dess varumärken,
förutsatt att de är anslutna till denna service. Användarvillkoren för
Daimler AG:s centrala åtkomstservice finns här:

Social Plugins

Daimler använder s.k. Social Plugins (hädanefter kallat knappar) i sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+.
När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade,
dvs. de skickar inga uppgifter till aktuellt socialt nätverk utan din
hjälp. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att
klicka på dem. Knappen är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar
dina cookies. Du kan läsa mer i vår information om cookies.

Efter aktiveringen upprättas en direkt förbindelse till det sociala
nätverkets server. Knapparnas innehåll överförs då från de sociala
nätverken direkt till din webbläsare och integreras därifrån med
webbsidan.

När en knapp har aktiverats kan det sociala nätverket
samla in data oberoende av om du interagerar med knappen. Om du är
inloggad på ett socialt nätverk kan det koppla ditt besök på den här
webbsidan till ditt användarkonto. Besök på andra Daimler-webbsidor kan
inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat
aktuell knapp.

Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta ska koppla samman dina registrerade medlemsuppgifter med
data som samlats in när du besökt vår webbplats, måste du logga ut från
aktuellt socialt nätverk innan du aktiverar knapparna.

Vi kan inte kan påverka omfattningen av data som de sociala nätverken samlar in
med hjälp av sina knappar. I det sociala nätverkets information om
personuppgifter kan du läsa mer om datainsamlingens syfte och
omfattning, om hur respektive socialt nätverk hanterar och använder
data, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att
skydda din integritet i detta hänseende.

Cookies

Du kan läsa mer om de cookies vi använder och deras funktioner i informationen om cookies.

Analys av användningsdata

Vi använder Adobe Omniture-produkter för att följa besökarnas preferenser
och identifiera särskilt populära delar av vårt webbutbud. Därigenom kan
vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina
behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse.

Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar information om ditt besök kan
du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out).
Tekniskt realiseras denna åtgärd genom att en opt-out cookie lagras i din
webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out.
Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl endast kan användas för
den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller
använder en annan webbläsare eller enhet, måste opt-out genomföras på
nytt.

Säkerhet

Daimler vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till
att dina uppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller
att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förbättras
ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Rätt till information

På begäran får du så snabbt som möjligt enligt gällande lag skriftlig
information från Daimler eller ditt personuppgiftsombud om och i så fall
vilka personuppgifter om dig som har sparats. Är du registrerad som
användare kan du även själv se och vid behov ta bort eller ändra
uppgifterna. Vi anstränger oss för att tillhandahålla korrekta och
aktuella uppgifter. Skulle det trots detta förekomma felaktigt sparade
uppgifter rättar vi dessa på din begäran.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till koncernens
ansvarige för skydd av personuppgifter. Du kan även vända dig till honom
och hans medarbetare för informationssökning, förslag eller klagomål.

Koncernansvarig för skydd av personuppgifter

Dr Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Tyskland

Tillbaka till startsidan

Förbehåll

Upphovsrätt

© Mercedes-Benz Sverige AB. Alla rättigheter förbehålles.

Alla texter, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och
arrangerandet därav på Mercedes-Benz webbplats är föremål för
upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd. Kopiering får inte
ske för kommersiell användning eller spridning. Inte heller får dessa
objekt ändras eller flyttas till andra webbplatser. Vissa av
Mercedes-Benz webbplatser innehåller även material som är
upphovsrättsligt skyddat för andra.

Produktvariationer

En del av de produktinformationer, illustrationer och bilder som finns på
denna webbplats kan vara framtagen för generell användning på
Mercedes-Benz webbplatser, vilka upprätthålls i flera olika länder.
Därför kan viss information vara inkorrekt för vissa länder, och vissa
produkter och tillbehör inte vara tillgängliga i vissa länder, eller
bara – på grund av lokal efterfrågan eller särskilda regleringar i vissa
länder – i vissa utföranden och specifikationer.

Om Du är intresserad av någon fordonsmodell, färg, tillval eller tillbehör som
visas på denna webbplats, men är osäker på tillgänglighet och utförande
m.m. i Ditt område, bör Du kontakta Mercedes-Benz och/eller en lokal
auktoriserad återförsäljare av produkten ifråga. Då får Du information
om vad som gäller i Ditt område.

Priser

Alla angivna priser är rekommenderade återförsäljningspriser. De är aktuella
när de publiceras, men kan ändras utan varsel. Återförsäljare är fria
att sätta sina egna priser.

Varumärken

Om annat inte anges, är alla kännetecken som visas på Mercedes-Benz
webbplatser föremål för varumärkesskydd för Mercedes-Benz. Detta gäller
inte minst bilmodellernas namn, samt bolagskännetecken och logotyper.

Ingen licens

Mercedes-Benz har försökt skapa en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att
Du blir lika entusiastisk som vi inför denna kreativa ansträngning. Du
måste dock förstå att Mercedes-Benzmåste skydda sina immateriella
rättigheter, inklusive patent, varumärken och upphovsrätter. Därför
upplyser vi Dig härmed om att varken denna webbplats eller något
material på den innehåller något som medger eller skall anses medge
någon licens till Mercedes-Benz immateriella rättigheter.

Friskrivning

Informationen på denna webbplats ges av Mercedes-Benz i det skick den presenteras och
– i den utsträckning tillämplig lag tillåter – utan någon garanti av
något slag, vare sig uttrycklig eller implicit, inklusive vad gäller
implicita garantier för kommersiell gångbarhet, lämplighet för visst
ändamål och icke-intrång. Emedan vi tror att informationen är korrekt,
kan den innehålla fel och misstag.

Denna webbplats innehåller länkar till externa platser, vilka inte kontrolleras av Mercedes-Benz.
Vi är inte ansvariga för innehållet på någon länkad plats. Mercedes-Benz
tillhandahåller Dig dessa länkar bara för Din bekvämlighet, och att en
länk inkluderats här betyder inte att Mercedes-Benz går i god för den
länkade platsen.

Tillbaka till startsidan