Ochrana údajov

Poskytovateľ

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

Tuhovská 29
831 06 Bratislava
tel.:+421 2 492 94 600, 601

E-mail: leasing@mbfs.sk
Web: www.mercedes-benz.sk/mbfs
IČO: 35728116
DIČ: 2020218926

IČ DPH: SK2020218926

Cookies

Upozornenie na používanie súborov cookie

My, spoločnosť Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o., Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, používame cookies a podobné softvérové nástroje ako Web/DOM Storage alebo Local Shared Objects (tzv. „Flash cookies“). Ďalšie informácie o funkcii, použití a účele cookies nájdete nižšie. Doplňujúce informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi, a to aj v súboroch cookies, nájdete v časti Ochrana osobných údajov (konkrétne v častiach 3, 4, 5).

 

 1. Funkcie a použitie súborov cookie

 

 1. Cookies sú malé súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, uloží do vášho počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Umožňujú nám napríklad rozpoznať, či už medzi vašim prístrojom a našimi webovými stránkami došlo k predchádzajúcemu prepojeniu, aký jazyk, resp. nastavenia (napr. online obchod, konfigurátor vozidla) preferujete alebo rozpoznať vaše záujmy na základe predchádzajúceho použitia. Cookies môžu obsahovať osobné údaje.

   

 2. Ak používate naše webové stránky, súhlasíte s používaním cookies – s výnimkou súborov cookies pre marketingové produkty spoločnosti Google. Tieto (napr. reklamy vo vyhľadávaní google, Google display & Video 360) sa používajú iba s vaším výslovným súhlasom.

   

   

  Naše webové stránky môžete navštíviť aj bez súhlasu s používaním cookies. Inými slovami, súbory cookies môžete odmietnuť a kedykoľvek vymazať v príslušných nastaveniach na vašom zariadení.

   

  1. Vačšina prehliadačov je nastavená na automatické prijímanie súborov cookie; toto nastavenie zvyčajne dokážete zmeniť. Uložené cookies súbory môžete kedykoľvek odstrániť. Postup nájdete v návode od autora vášho prehliadača, resp. výrobcu zariadenia.
  2. Obsah Web/DOM môžete odstrániť kedykoľvek. Postup nájdete v návode od autora vášho prehliadača, resp. výrobcu zariadenia.
  3. Informácie o deaktivácii a odstránení nástroja Local Shared Objects nájdete pomocou nasledujúceho odkazu:

    

   Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects

    

  4. Rovnaké pravidlá, ktoré platia pre používanie cookies, platia aj pre ich odmietnutie alebo odstránenie. Postup je naviazaný na použité zariadenie, resp. prehliadač. Inými slovami, ak budete používať viacej zariadení, súbory cookies musíte odmietnuť alebo odstrániť osobitne pre každé zariadenie, resp. prehliadač.

    

 3. Keď sa rozhodnete proti používaniu súborov cookie, môže sa stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok alebo vám budú jednotlivé funkcie dostupné len obmedzenom rozsahu.

   

 4. Súbory cookie delíme do nasledujúcich kategórií:

 

 1. Bezpodmienečne potrebné súbory cookie (typ 1)

         Tieto súbory cookie sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie  webových stránok. Bez týchto súborov cookie by sme vám  nemohli        poskytovať služby ako konfigurátor vozidla.

ii. Funkčné súbory cookie (typ 2)

Tieto súbory cookie zjednodušujú používanie a zlepšujú funkcie webových stránok. Vo funkčných súboroch cookie ukladáme napr. vaše jazykové nastavenia.

iii. Súbory cookie zamerané na služby (typ 3)

 

            Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate          naše webové stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré časti našich                webových stránok sú obzvlášť populárne, čo nám umožňuje    vylepšovať to, čo vám ponúkame (tzv. sledovanie). Ďalšie informácie          nájdete v časti 5 našich poznámok o ochrane údajov.

 

 1. Súbory cookie tretích strán (typ 4)

 

                Tieto cookies používajú tretie strany - napríklad sociálne siete ako           Facebook, Twitter a Google+. Ich obsah môžete integrovať pomocou           sociálnych doplnkov ponúkaných na našich webových stránkach.       Používajú ich aj naši partneri v oblasti zacielenia a presmerovania, s         pomocou ktorých špecificky prispôsobujeme náš online marketing                 vašim konkrétnym potrebám a záujmom. Ďalšie informácie nájdete v     častiach 4 a 5 našich poznámok o ochrane údajov.

 

Na našich webstránkach používame nasledovné cookies:

Názov cookiePopisTyp
JSESSIONID, TS01...Tento súbor cookie ukladá "Session ID", ktoré spájajú viacero spolu súvisiacich dotazov na server a priraďuje im reláciu.1
c_disclaimerTento súbor cookie zobrazuje, že návštevník odsúhlasil používanie cookies na stránkach.2
Flashtalkingad1Tieto súbory cookie uchovávajú podrobnosti o vašom záujme o produkty a služby, aby sme vám mohli na webových stránkach našich partnerov zamerajúcich sa na presmerovanie, zacielenia zobraziť obsah súvisiaci s vašimi záujmami.3

 

Ochrana údajov

 

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. (ďalej „MY“)

Tuhovská 29, 831 06 Bratislava

Email: infosk@daimler.com

 

 1. Ochrana osobných údajov

  Teší nás vaša návšteva na našich webových stránkach a váš záujem o naše ponuky. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitým problémom. V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ako zhromažďujeme osobné údaje, čo s nimi robíme, na aké účely a na akom právnom základe sa to robí a aké práva a nároky sú s vami spojené. Ďalej sa odvolávame na pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Daimler:

  Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Daimler.

  Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri používaní našich webových stránok a Zásady ochrany údajov spoločnosti Daimler AG sa nevzťahujú na vaše aktivity na webových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, na ktoré sa môžete dostať prostredníctvom odkazov na našich webových stránkach.

  Skontrolujte, či webové stránky týchto poskytovateľov nie sú v súlade s nariadeniami o ochrane údajov

 2. Zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov

   

  1. Keď navštívite našu webovú stránku, ukladáme určité informácie o prehliadači a operačnom systéme, ktorý používate, dátum a čas vašej návštevy, stav prístupu (napr. či ste boli schopní navštíviť webovú stránku alebo ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií webových stránok, hľadané výrazy, ktoré ste zadali, frekvenciu prístupu k jednotlivým webovým stránkam, označenie prístupových súborov, množstvo prenesených údajov, webovú stránku, z ktorej ste navštívili naše webové stránky, a webovú stránku, ktorú navštívite z našej webové stránky, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkach alebo zadaním domény priamo do vstupného poľa na tej istej karte (alebo v rovnakom okne) vášho prehliadača, v ktorom ste naše webové stránky otvorili. Vaše IP adresy a meno vášho poskytovateľa internetových služieb  tiež ukladáme sedem dní z bezpečnostných dôvodov, najmä s cieľom zabrániť útokom na naše webové stránky alebo ich odhaliť pod vplyvom podvodov.
  2. Iné osobné údaje ukladáme, iba ak tieto údaje poskytnete, napr. ako súčasť registrácie, kontaktného formulára, prieskumu, cenovej konkurencie alebo na vykonanie zmluvy, a to aj v týchto prípadoch, iba ak je to povolené na základe súhlasu, ktorý ste dostali alebo v  súlade s uplatniteľnými právnymi ustanoveniami (ďalšie informácie o tejto otázke nájdete nižšie v časti „Právny základ spracovania“).
  3. Nie ste zo zákona ani zmluvne zaviazaní sprístupniť svoje osobné údaje. Je však možné, že určité funkcie našich webových stránok závisia od dostupnosti osobných údajov. Ak ich nedáte k dispozícii, v týchto prípadoch to môže mať za následok, že funkcie nebudú dostupné alebo budú dostupné iba v obmedzenej miere.

    

 3. Účely použitia
  1. Osobné údaje zhromaždené pri návšteve našej webovej stránky používame na to, aby sme         ich mohli prevádzkovať čo najpohodlnejšie pre vaše použitie a chrániť naše IT systémy pred           útokmi a inými nezákonnými činnosťami.

    

  2. Ak nám poskytnete ďalšie osobné údaje, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára,         prieskumu, cenovej súťaže alebo pri plnení zmluvy, tieto údaje používame na uvedené účely,            na účely správy zákazníkov a - ak je to potrebné - na účely spracovania a účtovania       akýchkoľvek obchodných transakcií, v každom prípade v rozsahu potrebnom na tento účel.

                                 

   1. Prenos osobných údajov tretím stranám; sociálne doplnky; využívanie poskytovateľov služieb

     

    1. Naše webové stránky môžu obsahovať aj ponuku tretích strán. Ak kliknete na takúto ponuku, prevedieme údaje v požadovanom rozsahu príslušnému poskytovateľovi (napr. informácie, ktoré ste u nás našli, prípadne ďalšie informácie, ktoré ste už na tento účel poskytli na našich webových stránkach).
    2. Ak na našich webových stránkach používame sociálne doplnky zo sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter a Google+, integrujeme ich nasledovne:

      

     Keď navštívite naše webové stránky, sociálne doplnky sú deaktivované, tzn. operátorom týchto sietí sa neprenášajú žiadne údaje. Ak chcete používať jednu zo sietí, kliknite na príslušný sociálny doplnok a vytvorte priame pripojenie k serveru príslušnej siete.

      

     Ak máte v sieti používateľský účet a ste prihlásení pri aktivácii doplnku pre sociálne siete, sieť môže priradiť vašu návštevu k našim webovým stránkam k vášmu používateľskému účtu. Ak sa tomu chcete vyhnúť, pred aktiváciou doplnku pre sociálne siete sa odhláste zo siete. Sociálna sieť nemôže priradiť návštevu k iným webovým stránkam spoločnosti Daimler, kým neaktivujete existujúci doplnok pre sociálne siete.

      

     Keď aktivujete doplnok pre sociálne siete, sieť prenesie obsah, ktorý je k dispozícii priamo do vášho prehliadača, ktorý ho integruje do našich webových stránok. V tejto situácii sa môžu uskutočniť aj dátové prenosy, ktoré sú iniciované a kontrolované príslušnou sociálnou sieťou. Vaše pripojenie k sociálnej sieti, prenosy údajov medzi sieťou a vaším systémom a vaše interakcie na tejto platforme sa riadia výlučne politikami ochrany súkromia tejto siete.

     Sociálny doplnok zostáva aktívny, kým ho deaktivujete alebo neodstránite súbory cookie.

      

                     Vyhlásenie o cookie

    3. Ak kliknete na odkaz na ponuku alebo si aktivujete sociálny doplnok, osobné údaje sa môžu dostať k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z hľadiska Európskej únie („EÚ“) nemusia zaručiť „primeranú úroveň ochrany“ pre spracovanie osobných údajov v súlade s normami EÚ. Nezabudnite na túto skutočnosť skôr, ako kliknete na odkaz alebo aktivujete doplnok pre sociálne siete, a tým spustíte prenos vašich údajov.
    4. Na prevádzkovanie, optimalizáciu a zabezpečenie našich webových stránok tiež používame kvalifikovaných poskytovateľov služieb (poskytovatelia IT služieb, marketingové agentúry). Osobné údaje poskytujeme tretím stranám iba vtedy, ak je to potrebné na poskytovanie a používanie webových stránok a ich funkčných skupín, na sledovanie legitímnych záujmov alebo ak s nimi súhlasíte (pozri oddiel 8). ). V týchto prípadoch sa údaje môžu zasielať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozri časť 13 nižšie.

      

   2. Analýza používania dát; používanie analytických nástrojov

     

    1. Chceli by sme čo najpresnejšie prispôsobiť obsah našich webových stránok vašim záujmom a týmto spôsobom pre vás vylepšiť našu ponuku. Na identifikáciu preferencií používania a obzvlášť populárnych oblastí webových stránok používame nasledujúce analytické nástroje: Google Ana-lytics, Adobe Analytics.
    2. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali a analyzovali informácie o vašej návšteve našej webovej stránky pomocou vyššie uvedených analytických nástrojov, môžete proti tomu kedykoľvek namietať aj s účinnosťou do budúcnosti („opt-out“).

      

     Vašu námietku implementujeme nastavením súboru cookie na zrušenie vo vašom prehliadači. Tento súbor cookie sa používa iba na priradenie vašej námietky. Upozorňujeme, že z technických dôvodov funguje súbor cookie na zrušenie iba v prehliadači, v ktorom bol nastavený. Ak súbory cookie odstránite alebo použijete iný prehliadač alebo zariadenie, znova sa odhláste.

      

    3. Nižšie nájdete informácie o poskytovateľoch analytických nástrojov, ktoré používame, a o príslušných možnostiach zrušenia:
     1. Google Inc. („Google“):

      Môžete zabrániť prenosu vašich údajov a ich zhromažďovaniu a spracovaniu spoločnosťou Google. Google o tom informuje prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

       

     2. Adobe Systems Inc. („Adobe“):

      Ak chcete namietať proti analýze prostredníctvom produktu Adobe Analytics, môžete použiť tento odkaz: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html

       

    4. Pri použití analytických nástrojov sa údaje môžu prenášať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozri časť 13 nižšie.

      

      

   3. Informácie o používaní (cielenie a presmerovanie)

    Aby sme mohli prispôsobiť náš online marketing (napr. bannerovú reklamu) na webových stránkach našich partnerov v oblasti presmerovania (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick a Vivaki) konkrétnejšie podľa vašich potrieb a záujmov, používame takzvané technológie presmerovania , Váš záujem o naše produkty a služby sa ukladá do súborov cookie. Tieto súbory cookie sa čítajú a používajú pri návšteve iných webových stránok, ktoré spolupracujú s našimi partnermi v oblasti retargetingu, aby vás mohli informovať čo najviac o vašich záujmoch. Robí sa to anonymne, t. j. nemôžete ho identifikovať opätovným zacielením.

    Ak si neželáte, aby spoločnosť Daimler a jej retargetingoví partneri zhromažďovali, ukladali a analyzovali informácie o vašej návšteve a prispôsobili bannerovú reklamu vašim záujmom, môžete proti tomu kedykoľvek namietať s účinnosťou pre budúcnosť (opt-out).

    Vo vašom prehliadači je umiestnený súbor cookie na zrušenie, aby sa vaša námietka technicky splnila. Tento súbor cookie sa používa výlučne na priradenie vašej námietky. Vezmite prosím na vedomie, že z technických dôvodov môže byť cookie na výber, tzn. je možné ho použiť iba v prehliadači, z ktorého bol nastavený. Ak cookies vymažete alebo použijete iný prehliadač alebo iné terminálové zariadenie, znova sa odhláste.

    Používanie cookies tretími stranami môžete spravovať a deaktivovať na tejto webovej stránke:

    http: //www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

    Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

    Ak sa používajú technológie presmerovania, údaje sa môžu prenášať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozri časť 13 nižšie.

   4. Bezpečnosť

    Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia používame na ochranu nami spravovaných údajov pred manipuláciou, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Neustále zlepšujeme naše bezpečnostné opatrenia v súlade s technologickým vývojom.

   5. Právne základy spracovania

     

    1. Pokiaľ ste nám poskytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, tento súhlas je právnym základom pre spracovanie (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
    2. Čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR je právny základ pre spracovanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy s vami
    3. Pokiaľ je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné na splnenie našich právnych povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme oprávnení tak urobiť podľa čl. 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
    4. Ďalej spracúvame osobné údaje na účely ochrany našich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Udržiavanie funkčnosti našich IT systémov, (priame) uvádzanie na trh našich vlastných produktov a služieb tretích strán a dokumentovanie obchodných kontaktov, ako to vyžaduje zákon, sú legitímne záujmy. Pri posudzovaní záujmov vyžadovaných v každom prípade berieme do úvahy rôzne aspekty, najmä druh osobných údajov, účel spracovania, okolnosti spracovania a

     váš záujem o dôvernosť vašich osobných údajov.

      

   6. Vymazanie vašich osobných údajov

    Vaša IP adresa a meno vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme iba z bezpečnostných dôvodov, sa vymažú po siedmich dňoch. V opačnom prípade odstránime vaše osobné údaje, len čo prestane platiť účel, na ktorý sme údaje zhromaždili a spracovali. Po uplynutí tohto obdobia sa ukladanie údajov uskutočňuje iba v rozsahu nevyhnutnom právnymi predpismi, nariadeniami alebo inými právnymi predpismi, ktorým podliehame v EÚ, alebo právnymi predpismi v tretích krajinách, ak majú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak nie je možné vymazať údaje v jednotlivých prípadoch, príslušné osobné údaje sa označia príznakom, aby sa obmedzilo ich ďalšie spracovanie.

     

   7. Práva dotknutej osoby

     

    1. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) a právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
    2. Ak ste so spracovaním vašich osobných údajov súhlasili, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred zrušením zostáva nedotknutá. Tieto údaje môžeme ďalej spracovávať na základe iného uplatniteľného právneho základu, napr. za splnenie našich právnych záväzkov (porovnaj časť „Právne základy spracovania“).
    3. Právo namietať

     Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písmeno e) GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR (spracovanie údajov na základe rovnováhy záujmov) z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Ak namietate, vaše osobné údaje spracujeme iba vtedy, ak dokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo pre založenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

    4. Žiadame vás, aby ste svoje nároky alebo prehlásenia adresovali na nasledujúcu kontaktnú adresu: infosk@daimler.com
    5. Ak si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje požiadavky zákona, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre ochranu údajov (článok 77 GDPR).

      

   8. Leták

     

    1. Ak sa prihlásite na odber noviniek ponúkaných na našej webovej stránke, údaje poskytnuté v predplatnom letáku sa použijú iba na odosielanie letáku, pokiaľ nesúhlasíte s ďalším používaním. Odber môžete kedykoľvek zrušiť pomocou možnosti odhlásenia uvedenej v letáku.

      

   9. Centrálny prístup spoločnosti Daimler AG

     

                    S Centrálnou registračnou službou ponúkanou spoločnosťou Daimler AG sa môžete        zaregistrovať pre všetky webové stránky a aplikácie patriace do skupiny Daimler Group a jej          značiek, ktoré sú pripojené k službe. Príslušné podmienky používania obsahujú osobitné        ustanovenia o ochrane údajov. Tieto podmienky používania sú uvedené na registračných            stránkach pridružených webových stránok a aplikácií.

   10. Prenos údajov príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru
    1. Pri používaní poskytovateľov služieb (pozri oddiel 4. d.), analytických nástrojov (pozri                     oddiel 5) a technológií presmerovania (pozri oddiel 6) môžu príjemcovia prenášať a                       spracovávať osobné údaje v krajinách mimo Európskej únie (ďalej len „EÚ“), Island,                         Lichtenštajnsko a Nórsko (= Európsky hospodársky priestor), najmä USA a India.
    2. Z hľadiska EÚ, nasledujúce krajiny poskytujú primeranú úroveň ochrany pri spracovaní osobných údajov v súlade s normami EÚ (tzv. Rozhodnutie o primeranosti): Andora, Argentína, Kanada (obmedzené), Faerské ostrovy , Guernsey, Izrael, Ostrov Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko a Uruguaj. Súhlasíme s príjemcami v iných krajinách, že budú uplatňovať štandardné zmluvné doložky EÚ, záväzné právne predpisy spoločnosti alebo EU-U.S. alebo Swiss-U.S. Ochrana súkromia, aby sa vytvorila primeraná úroveň ochrany v súlade so zákonnými požiadavkami. Pre viac informácií použite prosím kontaktné údaje uvedené v časti 10d) vyššie.

      

   11. Cookies

                Informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a ich funkciách nájdete v časti Cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Právne predpisy

Autorské právo

Copyright 2019 Daimler AG. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvukové, video súbory a animačné súbory ako aj ich úpravy podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nemožno ich kopírovať na obchodné účely alebo kvôli šíreniu, ani meniť alebo používať na iných webových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler obsahujú materiál, ktorý podlieha autorskému právu tých, ktorí ho poskytli.

Produkty a ceny

Po redakčnej uzávierke jednotlivých stránok mohlo dôjsť k zmenám produktov a výkonov. Zmeny konštrukcie, tvaru, odchýlky farebného odtieňa ako aj zmeny rozsahu dodávok a výkonov zo strany výrobcu sú počas dodacej lehoty vyhradené, pokiaľ by tieto zmeny alebo odchýlky boli pri zohľadnení záujmov Daimler pre zákazníka akceptovateľné. Obrázky môžu obsahovať aj príslušenstvo, osobitnú výbavu alebo iné časti, ktoré nepatria k sériovému rozsahu dodávok a výkonov. Odchýlky farieb sú technicky podmienené. Jednotlivé stránky môžu obsahovať typy a výkony, ktoré sa nenachádzajú v ponuke jednotlivých krajín. Výpovede o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch platia len pre Spolkovú republiku Nemecko. S výhradou inak znejúcej úpravy v predajných a dodacích podmienkach platia ceny platné v deň dodávky. Pre našich zmluvných partnerov sa pod cenami rozumejú nezáväzné cenové doporučenia. Kontaktujte prosím niektorú z našich pobočiek alebo zmluvného partnera ohľadom aktuálneho stavu.

Obchodné značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach Daimler zákonom chránené ochranné známky Daimler, čo platí hlavne pre názvy modelov ako aj všetky logá a znaky spoločnosti.

Licenčné práva

Daimler Vám chce ponúknuť inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa nášmu kreatívnemu stvárneniu potešíte rovnako ako my. Napriek tomu Vás prosíme o porozumenie, keďže Daimler musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorského práva a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo Daimler.

Poznámky k výpovediam o budúcom vývoji

Internetové stránky, Investor Relations Releases, výročné a polročné správy, výhľady, prezentácie, audio a video prenosy z akcií (priame alebo zo záznamu) a iné dokumenty na tejto webovej stránke obsahujú okrem iného aj výpovede ohľadom budúceho vývoja, ktoré sa opierajú o aktuálny odhad manažmentu. Slová ako "anticipovať", "predpokladať", "veriť", "odhadnúť", "očakávať", "zamýšľať", "môcť/mohli by", "plánovať, "premietať", "mali by" a iné podobné výrazy vyjadrujú výpovede ohľadom budúceho vývoja. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Ako príklad uvedieme pokles konjunktúry v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny kurzu, úrokových mier a cien surovín, zavedenie nových produktov na trh konkurenčnými spoločnosťami, viac predajných stimulov, úspešné uvedenie nového obchodného modelu pre smart, ako aj pokles predajných cien ojazdených vozidiel. Ak by sa objavil niektorý z faktorov neistoty alebo iná nepostihnuteľnosť (niektoré z nich sú uvedené pod nadpisom "Riziková správa" v aktuálnej výročnej správe Daimler ako aj pod nadpisom "Risk Factors" v aktuálnej výročnej správe Daimler vo formulári 20-F, ktorý bol odovzdaný na Dozornom úrade pre burzu cenných papierov USA) alebo by sa predpoklady v týchto výpovediach ukázali ako nesprávne, môžu sa skutočné výsledky značne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto výpovediach.
Nie je našim úmyslom ani neručíme za priebežné aktualizovanie výpovedí o budúcom vývoji, pretože výlučne závisia od okolností v deň ich zverejnenia.

Riešenie sporov online

Európska komisia vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (tzv. “RSO platforma“). RSO platforma predstavuje jednotný bod pre mimosúdne riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných vzťahov z nákupov online. Na RSO platformu sa môžete dostať po kliknutí na:

Ručenie

Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú súhlas alebo záruku, či už výslovnú alebo nevyslovenú. Najmä neznamenajú nevyslovený prísľub alebo záruku týkajúcu sa vlastnosti, predajnosti, vhodnosti pre určité účely, alebo že nedôjde k porušeniu zákonov a patentov.
Na našich stránkach nájdete aj linky k iným internetovým stránkam. Chceme Vás upozorniť na to, že nemáme vplyv na vzhľad a obsah týchto stránok. Nemôžeme preto ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvádzaných informácií. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky linky k externým stránkam a ich obsahom na našich internetových stránkach.